Algemene Voorwaarden & Huisregels
 

-          Gelieve ons al de informatie te bezorgen die nodig zijn om de behandeling correct te kunnen uitvoeren ( medische klachten, aangepaste shampoo, allergieën, gedragsproblemen, vlooien, …)

-          Gelieve ons zo snel mogelijk wijzigingen door te geven (adreswijziging, telefoonnummer, …)

-          Wij behandelen geen agressieve honden, extreem angstige honden of honden met andere ernstige gedragsproblemen, indien dit pas wordt vastgesteld bij aanvang van de behandeling zal deze niet door gaan en zal er €60 euro aangerekend worden voor de verloren tijd en verplaatsing.

-          Betalingen kunnen enkel cash of via een bankapp/payconnic. Overschrijvingen worden niet aanvaard. De betaling dient steeds meteen na de behandeling te gebeuren.

-          Gelieve een ruime en wettelijke parkeerplaats te voorzien voor de camionette van zes meter, met een stopcontact binnen de 50 meter (elektriciteitskabel mag niet over de openbare weg lopen). Indien wordt vastgesteld bij aanvang van de behandeling dat dit niet  voorzien is en de behandeling niet kan doorgaan zal €60 euro aangerekend worden voor de verloren tijd en verplaatsing.

-          De afspraak kan kosteloos geannuleerd/verplaatst worden tot 48 uur voor de behandeling, indien de annulering/verplaatsing niet tijdig is doorgegeven zal hiervoor een kost van €60 euro worden aangerekend. Er worden geen nieuwe afspraken meer gemaakt/ gemaakte afspraken worden geschrapt tot deze kost is betaald.
-         Indien de vorige afspraak niet is nagekomen en u een nieuwe afspraak wenst wordt een voorschot van 50% van het geschatte bedrag van de behandeling in rekening gebracht.

-          Wij behouden ons het recht om bij overmacht (ziekte, camionette in panne,…) de afspraak te verplaatsen zonder dat hier een vergoeding tegenover staat.

-          Gelieve steeds al enkele afspraken op voorhand te maken, dit vanwege de lange wachttijden.

-          Indien u een klacht/opmerking hebt over de behandeling die is uitgevoerd, vragen wij u om dit binnen de 48uur op mail te zetten, wij zullen in samenspraak zoeken naar een gepaste oplossing, een terugbetaling is niet mogelijk. Na deze 48 uur vervalt deze garantie.

-          Gelieve uw hond uit te laten voor de behandeling, zo worden ongelukjes in de bus vermeden.

 

  Chelsea Kerckhofs
  
 El Perro At Home
  
 BTW : BE0829.966.345
 GSM : 0472/72.49.74
 elperro_hondenkapsalon@hotmail.be
 www.elperroathome.be